ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

  • Toten 1U Metal cable management with cap

Brands : Toten

Category : Cable Management

SKU : CM-1-BL

Out of Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

  • These cable managements provide an orderly arrangement of heavy duty cables, with the assistance of the sturdy and dependable metal rings.

  • Toten 1U Cable Management Black

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


Specification Height (U)
1U cable management with Cap 1U

You may also like