ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

  • Toten 1U Plastic cable management

Brands : Toten

Category : Cable Management

SKU : CM-1-P-BL

In Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

1U Plastic cable management
19” cabinet, removable plastic cable management ring.These cable managements are equipped with plastic cable rings for the neat and tidy presentation of more delicate cables and fiber optics at the front of the racking system. It’s generally opened concept allow for great accessibility and enhanced flexibility required in cabling tasks.

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


Specification Height (U)
1U Plastic cable management 1 U

You may also like