ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

  • Nikomax Precision cable cutter

Brands : NIKOMAX

Category : Network Components

SKU : NMC-222

In Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

Characteristics

Temperature ranges

Storage from -20 to +70 ° C. Operation from -10 to +50 ° C

Color

Orange-black

Number of ports for main cables

1 Year

Packaging

Individual - Blister pack

Material

Blackened steel

Material of handles

Non-slip thermoplastic (TPR)

Equipment

Precision cable cutter

1

View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


-

You may also like