ငွေစျေးအပြောင်းအလဲကြောင့် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Brands : IgniteNet

Category : Other Accessories

SKU : ICC-SCOPE-9X50

In Stock
Delivery
No.10, Nanthar Road, Ahlone Township, Yangon , Myanmar (Burma).
32 hours for downtown YGN & 1-5 days for the others
Cash On Delivery is available
Shipping is available
Service
100 % Authentic

  Details

  IgniteNet ICC-SCOPE-9x50 Metrolinq Alignment Scope

  The IgniteNet MetroLinq scope ICC-SCOPE-9x50 helps you smoothly align your Schmidt-Cassegrain or EdgeHD optical tube with this 9x50 Illuminated Alignment Scope which makes pointing as easy and comfortable as possible. Its right-angle orientation reveals a corrected image so you can quickly locate your target object when it's directly overhead, so you don't strain your neck while aligning. Then, use the double crosshair reticle to accurately centre and lock onto the object without it being obscured behind the crosshairs.

  This IgniteNet MetroLink Alignment Scope is the perfect tool for ensuring that your back-haul is lined up within perfect range.

  Specifications ICC-SCOPE-9x50

  Aperture (mm)50 mm (1.97 in.)
  Magnification (x)9x
  Highest Useful Magnification50 m118x
  Lowest Useful Magnification7.14x
  Limiting Stellar Magnitude11
  Resolution (Rayleigh)2.79 arc seconds
  Resolution (Dawes)2.32 arc seconds
  Light Gathering Power (compared to human eye)51x
  Apparent Field of View
  Weight24 oz (680 g)
  External Length7.5 in. (191 mm)
  External Height5.5 in. (140 mm)


View All ( 0 Reviews)

Be the First Review


-

You may also like